FAČR představuje novou grafickou identitu a modernizované logo

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) představuje s novým soutěžním ročníkem novou grafickou identitu včetně vlastního modernizovaného loga, které bude provázet také veškeré její aktivity. 

Stávající logo bylo vytvořeno v roce 2011 a nyní dochází k jeho úpravě. V případě modernizovaného loga FAČR i nadále platí, že jeho dominantním prvkem je vyobrazený bílý dvouocasý lev na červeném poli. 

Nově prezentované logo je v pořadí čtrnácté, to první vzniklo již v roce 1901. Proč FAČR k úpravě a modernizaci loga přikročila? „Náš fotbal v letošním roce slaví 120. výročí svého založení a cítíme, že jde o vhodné načasování a příležitost k zahájení již zmíněné postupné změny jeho vizuální identity, rebranding FAČR je dalším krokem na této dlouhé cestě. Změna grafické identity asociace byla intenzivně řešena již v minulosti a práce na rebrandingu odstartovaly již v roce 2019. Nyní tedy představujeme finální produkt, který přispěje ke sjednocení všech značek pod hlavičkou asociace a zvýšení jejich atraktivity v rámci jejich další komunikace,“ uvedl Jiří Šidliák, 1. místopředseda FAČR.

„Nechceme zůstat pozadu v oblasti rychle se měnících standardů a trendů brandingu, které se obecně dynamicky vyvíjí, což jako největší sportovní organizace v zemi samozřejmě musíme reflektovat. Ohledně rebrandingu směřujeme obecně k modernizaci a také možnosti mnohem lepší komunikace v digitální podobě,“ uvedl Michal Jurman, ředitel Oddělení komunikace FAČR.

Asociace mění logo po deseti letech. V čem konkrétně se změny projevují? Dochází především ke zjednodušení erbu a k výraznější změně podoby lva. Jeho proporce jsou více symetrické, ryze originálně vyobrazený lev má celkově působit dravěji a moderněji. Na výsledné podobě se podíleli experti Miroslav Pomikal s Alešem Mičkou a Janem Mouchou pod hlavičkou agentury VMLY&R.

Všemu předcházela důkladná rešerše historických i moderních kreseb lvů z českých erbů a také tvarů erbů jako takových, poté vznikla úvodní skica lva rámovaná v původním přemyslovském štítu. Postupným překreslováním lva a úpravami jeho detailů, zjednodušováním křivek tvůrci dospěli k výslednému tvaru, kterému předcházelo cca 20 skic a verzí.

„Rebranding znamenal skvělou příležitost vytvořit především kresbu lva novou a unikátní, která svým charakterem odpovídá době i specifikům fotbalového prostředí. Tuto výzvu se podařilo naplnit v podobě naprosto originálního a nezaměnitelného loga včetně kresby lva, kterými se asociace nově bude pyšnit. Zároveň při zachování dominantních prvků, kontinuity a také odkazem na tradiční symboliku. Samotný název značky FAČR je proveden také čistším a modernějším fontem písma. Logo má v celkovém kontextu vyjadřovat serióznost, stabilitu, srozumitelnost a věcnost, zároveň odkazovat na tradici a bohatou historii domácího fotbalu,“vysvětlil Pomikal. 

Modernizace loga FAČR je dalším krokem v postupné změně vizuální identity českého fotbalu. Již v první polovině srpna byl představen také projekt NÁŠ FOTBAL, sdružující především aktivity a podporu aktivit v rámci neprofesionálního fotbalu, a vzápětí také nová grafická identita domácího futsalu.

Nové logo asociace bude doplňovat veškeré aktivace a komunikaci asociace, včetně oblastí Regionálních fotbalových akademií, rozhodčích, trenérů a úseku vzdělávání, odborných komisí či všech dceřiných společností. Aplikovat jej lze také pro potřeby krajských a okresních svazů tak, aby veškeré projekty měly jednotné grafické vyjádření.

Rebranding domácích fotbalových značek pod hlavičkou asociace, který bude spojovat slogan Společně pro náš fotbal, není u konce. Prezentace nového loga české fotbalové reprezentace bude představena jako třetí a poslední část tohoto projektu na podzim tohoto roku, opět s odkazem na blížící se oslavy 120. výročí našeho fotbalu.

Zdroj: fotbal.cz, sport.cz