Tělovýchova a sport v Albrechticích

Počátky organizované tělovýchovy a sportu v Albrechticích se datují od roku 1927. Podle ústních podání působily v té době v obci dva tělocvičné spolky „Fizkultura“ a „Sila“. Jejich činnost se zaměřovala na cvičení na nářadí a prostná. Cvičilo se v sále Dělnického domu v Albrechticích. Vystoupení tělocvikářů se konala převážně při různých zahradních slavnostech v přírodě a také v sále Dělnického domu. V době okupace byla jakákoliv činnost nefašistických organizací zakázaná a tedy i tělovýchová a sport se kromě školní výuky nekonaly. Po osvobození již v roce 1948 byl založen fotbalový klub Slovan Albrechtice. Podmínky pro kopanou v obci byly velmi těžké. Nebyly finanční prostředky a především chybělo hřiště. Hráči museli zakoupit výstroj sami z vlastních prostředků a navíc dát i příslušný počet bodů ze své „šatenky“ na zakoupení dresů. Trénovalo se v Michinkově pískovně, a také na plácku u polské školy, obě tato prostranství však neměla potřebné rozměry pro hřiště kopané. Slovan tedy byl nucen hrát svá mistrovská a přátelská utkání na hřištích soupeřů nebo na zapůjčených hřištích ve Stonavě, Horní Suché a v Karviné (KS Polonia). To však bylo velmi nákladné a jak se později ukázalo i neúnosné, a proto v roce 1951 bylo družstvo kopané zrušeno. Ve stejném období se však začaly tvořit další tělovýchovné jednoty Sokol, které se orientovaly na základní tělesnou výchovu. Žáci Sokola cvičili v sále hostince paní Guńkové. Sokol „Warta“, který sdružoval polskou mládež, byl založen v roce 1951. Činnost této orrganizace byla velmi nepravidelná a byla zaměřena na lehkou atletiku a odbíjenou. V roce 1951 došlo ke sloučení tělovýchovy v obci v DSO Sokol, později v TJ Sokol Albrechtice. Velmi aktivní činnost vykazoval Sokol v letech 1952-1955. Tehdy dobře pracoval odbor ZTV, cyklistika, stolní tenis, odbíjena a šachy. Zejména v cyklistice a stolním tenisu dosahovali naši sportovci velmi dobrých výsledků v okrese i kraji. V roce 1953 na okresním přeboru v terénní cyklistice v Dobraticích obsadili naši závodníci ve všech kategoriích všechna první místa. Zvláště vynikal Tadeusz Kalisz, který byl krajským přeborníkem a později byl i v širším výběru pro Závod míru. Stejně dobré výsledky dosahovali stolní tenisté v okresní soutěži jednotlivců. Jan Gajdač, Alois Śliwka a Vlaďka Borutová byli okresními přeborníky Sokola. Odbíjena, i když neměla výraznější úspěchy, se udržela v obci nejdéle. Odbíjenkáři – muži hráli v okresní soutěži jen průměr a jejich umístění v tabulce bylo vždy jen v dolní polovině. Oddíl odbíjené pořádal tradičně turnaje v Den osvobození v rámci Sportovního dne, kde byly na pořadu i lehkoatletické disciplíny (přespolní běh, skok daleký, vrh koulí). Odbíjená se hrála na hřištích v parku u Dělnického domu. V roce 1960 se vyplnil dlouholetý sen místních fotablistů, kteří hráli fotbal v okolních oddílech (Zpupná Lhota, Horní Suchá) nebo jen rekreačně u školy a na Zámostí. V tomto roce byl Sokolu přidělen pozemek na zřízení provizorního hřiště, které slouží svému účelu do dnešního dne. V roce 1961 byl založen oddíl kopané a začal hrát první mistrovskou soutěž. Založením fotbalu však zanikl oddíl odbíjené pro nedostatek hráčů, kteří přešli k fotbalu. Hřiště kopané mělo ze začátku travnatý povrch, který velmi podmoklém terénu neměl dlouhého trvání a musel být nahrazen násypem z haldoviny se škvárovým povrchem. V roce 1964 byly postaveny provizorní převlékárný, které o dva roky později byly rozšířeny za přispění patronátního závodu Dolu Stonava (později Důl 9. květen Stonava). S výstavbou dolu ve Stonavě, který převzal patronát nad naší TJ, se měnil i název jednoty. Nejdříve na Baník SU – STO Albrechtice, později TJ Baník 9. květen Stonava, TJ Baník 9. květen Albrechtice, TJ Důl 9. květen Albrechtice a nynější FK Baník Albrechtice. Zásluhou patronátního závodu bylo také v roce 1970 – 1971 hřiště oploceno, zřízená provizorní umývárna a ohrazení hrací plochy. To bylo v době, kdy oddíl kopané slavil již 10. výročí svého založení. V podzimní části soutěžního ročníku 1978/79 naš mužstvo naznačilo vzestup výkonnosti, když obsadilo ve III. třídě 1. místo. O postup do okresního přeboru v roce 1979 se zasloužil celý hráčský kolektiv vedený trenérem III. třídy Ludvíkem Vlašicem a celý funkcionářský kolektiv oddílu kopané. V roce 1981 oslavil náš oddíl 20. výročí kopané. Kromě výsledků v mistrovské soutěži získalo naše družstvo mužů vítězství v turnaji v Lounkách v okrese Litoměřice. V čs. poháru 1981 jsme se dostali až do III. kola, kde po nerozhodném výsledku s TJ NHKG Karviná 0:0 jsme prohráli na pokutové kopy 2:3. Na Štítu Albrechtic v Lesních Albrechticích jsme obsadili 3. místo. Rok 1983 byl pro naši kopanou v obci opět velmi úspěšný a radostný. Znamenal pro náš oddíl vítězství v okresním přeboru a postup našeho mužstva do krajské soutěže. Družstvo pokračovalo v dobrých výkonech z předchozího ročníku a po velkém souboji s TJ Slovan Záblatí nakonec zaslouženě zvítězilo. Na tomto jedinečném úspěchu se podílel celý hráčský kolektiv pod vedením hrajícího trenéra Stanislava Franka, ale také vedoucího mužstva Jiřího Cieśly a ostatních obětavých funkcionářů výboru. Hlavní náplní naší tělovýchovné jednoty, jakožto jednoodborové jednoty byl fotbal až do roku 1982. Mimo tuto hlavní sportovní činnost organzovala naše TJ různé sportovní akce masového charakteru (ve stolním tenisu, lehkoatletických závodech pro místní mládež, turnajích v odbíjené, nohejbalu a minikopané). Pravidelnou letní činnost vykazovalo družstvo „staré gardy“, které pod vedením Karla Nowaka sehrálo ročně několik přátelských utkání a účastnilo se fotbalových turnajů ve Stonavě, Karviné, Darkově a v Karviné – Loukách. Na konci roku 1984 čítala členská základna naší TJ 267 členů. Ve srovnání s rokem 1978, kdy počet členů činil 117 (po výměně členských průkazů) je to nárůst více než dvojnásobný. Největší přírůstek členstva byl zaznamenán v roce 1982, kdy byl  založen odbor ZRTV a TJ se tak rozrostla o 75 nových členů, především žen. Členská základna odboru ZRTV se během tři let zvýšila na 122 členů. Zásluhu na tom měl především cvičení žen. Tyto nacvičovaly spartakiádní skladbu, se kterou se zúčastnily hromadného vystoupení na Strahovském stadionu v Praze. Odbor dále organizoval cvičení žaček, sportovní soutěže, turistické a branné soutěže pro mládež. Pořádal různé společenské akce, turnaje ve stolním tenise a lehkoatletickém soutěže a veřejně prospěšnou činnost formou brigád při dokončení víceúčelové haly na starém sídlišti, na hřišti a sklizni sena.