FAČR spustila novou verzi informačního systému Naše ISko

V úterý 5. března nasadila Fotbalová asociace České republiky novou verzi informačního systému Naše ISko, která v první fázi nabízí nové funkcionality především v oblasti členství.

Většinu dne, kdy je Naše ISko nasazováno, nebude informační systém funkční. Následně bude dva týdny probíhat pilotní provoz, při kterém bude moci docházet k neočekávaným událostem v informačním systému z důvodu jeho stabilizace.

Úvodní stránku NašehoIska najdete na adrese https://is.fotbal.cz/, která funguje jako rozcestník. Odkaz přímo na komponenty původní aplikace IS1 byl přesměrován na https://is1.fotbal.cz, a to včetně vnořených odkazů.

„Fotbal je největším sportem v Česku s více než 370 tisíci členy, kteří dostanou moderní a funkční systém. Nová verze informačního systému navíc byla jednou z priorit Strategického plánu FAČR, který loni schválila valná hromada,“ poznamenal generální sekretář Martin Procházka.

Naše ISko je spuštěné s podobnými funkcionalitami, na jaké jsou členové FAČR zvyklí ze současného informačního systému, aby byla zaručena jeho plná funkčnost. Propracovanější je oblast členství, která se dočkala větší elektronizace než doposud. Přinesla například vylepšený proces registrace a jejího rušení, snadnější možnost zaplacení členského příspěvku, zjednodušený proces podávání žádostí a podobně. Tedy funkce, které jsou na začátku jarní fotbalové sezony nejvyužívanější.

Členové FAČR budou moci (ale ne muset!) migrovat svůj účet do nového systému, což jim umožní využívat nové funkcionality jako například správu vlastního profilu. Jak to udělat, je součástí přehledného návodu k Novému ISku (ke stažení pod článkem).

Úplnou novinkou v informačním systému je chatbot, tedy platforma pro textovou komunikaci s umělou inteligencí, která v první fázi umí odpovídat na otázky z pravidel fotbalu. V budoucnu bude umět konverzovat i v jiných oblastech.

Postupně bude následovat nasazování dalších funkcionalit. Finální verze Našeho ISka bude kompletně spuštěna v průběhu roku 2025.

Na novém systému se podílel rozsáhlý projektový tým v čele s ředitelem IT oddělení FAČR Jaroslavem Vackem a projektovou manažerkou Petrou Faltusovou, která má zkušenosti s vedením informačních projektů například v bankovním sektoru.

„Jednotlivé funkce budeme spouštět postupně, abychom si vždy byli jistí, že členům FAČR předkládáme funkční řešení. Stanovili jsme priority, na kterých postupně pracujeme podle toho, jak důležité jsou pro asociaci i pro její členy. A například oblast členství je naprosto klíčová. I když se v první fázi možná bude někomu zdát, že posun proti současnému informačnímu systému není tak velký, jak by si představoval, ve skutečnosti půjde o velký krok kupředu. Nicméně nejdůležitější je opravdu to, aby vše fungovalo, jak fungovat má, protože tento systém využívá doslova celý český fotbal. Finální verze Našeho ISka pak už bude nabízet výrazně víc funkcí a možností než současný systém,“ popsala projektová manažerka Petra Faltusová.

„Stávající verze informačního systému fungovala osm let, což je v oblasti informačních technologií dlouhá doba. Naše ISko nabídne nové možnosti nejenom pro členy FAČR, ale i pro samotnou asociaci, ať už v oblasti digitalizace, monetizace nebo datových analýz,“ řekl ředitel IT oddělení FAČR Jaroslav Vacek.

Hlavním cílem byla implementace dlouhodobě udržitelného multisportovního informačního systému. A to prostřednictvím volně dostupných IT nástrojů, aby FAČR nebyla v zajetí licenčního modelu a řídila projekt podle svých potřeb. Asociace je vlastníkem kódu i veškeré dokumentace. V neposlední řadě toto řešení odpovídá standardům informační bezpečnosti.

Název Naše ISko vznikl spojením klíčového projektu asociace Náš fotbal a hovorového označení informačního systému.Projekt Naše ISko navázal na dřívější nedokončenou novou verzi informačního systému. Chrání tak zároveň i původní investici.

Digitalizace a automatizace je jedním z pilířů strategického směřování asociace. Naše ISko v budoucnu nabídne i možnost příjmů pro český fotbal, protože ho budou moci využívat i třetí strany.

Případné dotazy bude FAČR připravena zodpovědět na e-mailové adrese naseisko@fotbal.cz.

Zdroj: fotbal.cz