Fotbal.cz / Reorganizace fotbalových soutěží: otázky a odpovědi

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) přináší souhrn základních otázek a odpovědí, které se týkají tématu možné reorganizace domácích fotbalových soutěží v Česku pro dospělé.

V poslední době se v této souvislosti objevila celá řada nepřesností v médiích i nepodložených spekulací ve fotbalovém prostředí, na které FAČR reaguje prostřednictvím vyjádření předsedy FAČR Petra Fouska a Zdeňka Psotky, Technického ředitele FAČR a člena pracovní skupiny Regionální komise pro Projekt reorganizace soutěží.     

Petr Fousek, předseda FAČR:

„Projekt reorganizace soutěží FAČR je nevyhnutelný krok. Důvod je jednoduchý – současný systém soutěží v českém fotbale je dlouhodobě neudržitelný jak sportovně, tak ekonomicky. Projekt reorganizace běží interně již déle než rok a je to jeden z důležitých milníků nutných změn. Výkonný výbor FAČR jej zadal ke zprocesování Regionální komisi. Ta se tématem opakovaně zabývala a zřídila si k posuzování restrukturalizace pracovní skupinu, která řeší jednotlivé aspekty a parametry. Nejen soutěžní, organizační, administrativní, ekonomické a legislativní, ale s nástupem nového Technického ředitele FAČR Zdeňka Psotky i sportovní.

Posuzovací fáze stále probíhá a je naprosto zjevné, že reorganizace má drtivou podporu v hnutí. Chci vyzdvihnout tři základní předpoklady – za prvé celý projekt, a jeho detaily, bude co nejdůkladněji připraven, za druhé – je a bude důkladně a dopředu komunikován se všemi částmi fotbalové pyramidy, za třetí – konečné rozhodnutí bude včas a se značným předstihem oznámeno.

Chápu, že se najdou i nesouhlasné názory, buď třeba z neinformovanosti nebo z důvodu upřednostnění vlastních zájmů, protože nikdo nechce sestupovat nebo mu vyhovují nižší cestovní náklady, ale naší povinností je se k tomu postavit s nadhledem a odstupem v zájmu fotbalu jako celku. Zdůrazňuji, že zatím žádné rozhodnutí nebylo přijato, je zbytečné podléhat fámám, neřkuli je vytvářet.“ 

Zdeněk Psotka, Technický ředitel FAČR a člen pracovní skupiny Regionální komise pro Projekt reorganizace soutěží:

„Situací se intenzivně zabýváme, jednáme se všemi složkami naší pyramidy od profesionálního fotbalu, přes Řídící komise v Čechách a na Moravě, s krajskými a okresními svazy až po ty nejmenší kluby. Vnímáme jejich podněty, abychom věc mohli co nejlépe analyzovat a posouvat se v této tematice dál. Rád bych zdůraznil, že změny logicky nevstoupí v platnost v letošním roce od nové sezony 2023/24. Na to z mnoha ohledů ani nejsme připraveni. Vnímáme, jak citlivou otázkou možná restrukturalizace soutěží je. Pokud k ní dojde, odhaduji ji v horizontu dvou nebo tří let.“

Co pojem možné reorganizace domácích fotbalových soutěží znamená?

„Věc má dvě roviny. Sportovní ve smyslu, abychom v soutěžích od současných divizí a výše nastavili prostředí pro rozvoj perspektivních hráčů tak, aby se mohli výhledově uplatnit v profesionálním fotbale. A zároveň jde o amatérský – výkonnostní fotbal od úrovně krajských soutěží a níž, který se týká desítek tisíc aktivních hráčů v zemi. Restrukturalizace si klade za cíl zpomalení úbytku klubů a dospělých hráčů, který je také v souvislosti s covidovou pandemií realitou. Hráče na výkonnostní úrovni chceme u fotbalu dále udržet. To vše musíme činit citlivě s ohledem na specifika všech krajů a regionů – jejich fotbalovou sílu, počty hráčů a klubů. Vše musí dávat logiku i v ekonomické oblasti. Celý systém musí být nastaven tak, aby kluby měly ty nejlepší podmínky pro svoji činnost, také třeba s ohledem na cestování za zápasy.“

Co je hlavním cílem FAČR při debatě o reorganizaci soutěží?

„Když jsem v létě roku 2022 přicházel na pozici technického ředitele asociace, jednou z priorit byla právě restrukturalizace soutěží, což je samo o sobě velmi obsáhlé téma pro celý český fotbal, v němž sdružujeme přes 300 tisíc členů. Téma reorganizace soutěží v rámci asociace rezonovalo už v době před pandemií covidu, během níž navíc sport obecně a fotbal nevyjímaje potkal úbytek především dospělých členů i klubů především na nejnižší, tedy okresní úrovni. Po covidu toto téma pochopitelně rezonuje dál ve smyslu, že z nižších soutěží se doplňovaly týmy výše, aby zůstal zachován systém provozuschopnosti soutěží.

Nedávným skončením Juniorské ligy bylo do soutěží FAČR navíc implementováno několik B týmů klubů z první či druhé ligy. To mělo za následek navýšení klubů v daných soutěžích FAČR na úrovni třetích lig a divizí. Reorganizace má za cíl nastavit efektivní systém, udržet kvalitu a konkurenci v soutěžích i s ohledem na výše zmíněné ekonomické či regionální aspekty. Pokud má k reorganizaci dojít, tak musíme dokázat, že nový systém bude lepší a funkčnější než ten stávající a pomůže tak celému našemu fotbalu. To musí být hlavní smysl té velmi náročné akce. Je před námi dlouhá cesta s vyřešením velkého počtu zásadních otázek. A pochopitelně je zapotřebí najít shodu napříč fotbalovým prostředím.“

Jaký je aktuální stav v debatě o reorganizaci soutěží?

„Od podzimu roku 2022 probíhá velmi důkladná analýza všech dospělých soutěží v Česku. Důležitou roli hraje Regionální komise FAČR, v níž jsou předsedové všech krajských fotbalových svazů, vznikla také pracovní skupina ze zástupců krajských svazů, okresních svazů, Řídících komisí pro Čechy a Moravu a zástupců profesionálního fotbalu. Jihomoravský krajský fotbalový svaz také na základě rešerše situace v sousedních zemí zpracoval další studii, která téma reorganizace znovu nastartovala. V posledních měsících jsme nasbírali spoustu informací a podnětů ze všech pater fotbalu. Hovoříme pochopitelně také se zástupci Ligové fotbalové asociace, coby zastřešujícího orgánu profesionálních soutěží, se 16 účastníky dvou elitních domácích soutěží. Tam tedy vše zůstává při starém, byť je otázkou, zda je Česko schopno udržet 32 profesionálních klubů ve dvou soutěžích. Reorganizace se tedy týká primárně systému soutěží od třetí ligy – ČFL a MSFL – a níž. Setkáváme se se zástupci Řídících komisí pro Čechy a Moravu, s krajskými a okresními svazy. Slyšíme názory největších krajských svazů, ale také těch nejmenších okresních, protože každá strana má svá specifika. Zapracováváme všechny připomínky, které získáváme i formou rozeslaných dotazníků, z nichž čerpáme ty nejzásadnější informace.“

Existují již konkrétní studie možné podoby soutěží, pokud k jejich reorganizaci dojde?

„Zdůrazňuji, že jsme opravdu na začátku celého projektu, nic nebylo rozhodnuto a v tuto chvíli není na stole ani žádný konkrétní návrh restrukturalizace, byť se v médiích některé objevují. Například v souvislosti s údajným zrušením stávajících 1. B tříd. Potvrdit mohu to, že všeobecná shoda panuje na pojmenování jednotlivých soutěží, kde by se mohlo upustit od jejich stávajících označení (ČFL, MSFL, divize, krajský přebor, 1. A třída, 1. B třída, okresní přebor, III. třída, IV. Třída) a používalo by se jednodušší označení počínaje 3. ligou (současná ČFL + MSFL) až po 9. (III. třída), či 10. ligu (IV. třída).“

Co vše s reorganizací soutěží souvisí?

„Jde o velmi náročnou záležitost, která má mnoho souvislostí a musí být dokonale připravena po všech stránkách tak, aby vyhovovala co největšímu počtu zúčastněných stran: Řídícím komisím pro Čechy a Moravu, krajským a okresním svazům a pochopitelně také hráčům, kterých se věc pochopitelně dotýká napřímo. Je třeba zohlednit spoustu okolností: náklady na cestování klubů, náklady na rozhodčí, které momentálně pokrývá asociace. Nebo třeba infrastrukturu klubů, aby odpovídala soutěžím, v nichž nastupují. Systém má samozřejmě bezpodmínečnou souvislost také s napojením na nový Informační systém FAČR, který je také aktuálně ve vývoji. Logicky nemůže dojít k nastavení nového systému soutěží, aniž by byl zaveden nový Informační systém. Takže jde o běh na velmi dlouhou trať a sladění mnoha souvisejících aspektů.“

Existuje reálný výhled, kdy může být reorganizace uvedena do praxe v podobě nového systému soutěží?

„Rozhodně nejsme připraveni ve smyslu, že by reorganizace soutěží mohla být uskutečněna například k 30. červnu letošního roku, jak občas v éteru zaznívá. To je zcela vyloučeno i z důvodů, které jsem se snažil výše popsat. Pokud by měla být reorganizace uvedena v praxi, hrubým odhadem se můžeme bavit o horizontu dvou, nebo tří let. Dříve si to těžko dovedu představit. Zároveň tvrdím, že jsme v situaci, kdy se kvůli úbytku dospělých hráčů reorganizaci soutěží stejně nevyhneme. Jsme ve fázi komunikace se všemi zainteresovanými stranami napříč fotbalovým spektrem, sbíráme klíčová data, která se týkají členské základny, přesného počtu klubů v jednotlivých krajích a regionech, jejich mládežnické základny, což může mít také zásadní dopad pro nasazení do soutěží. Pokud jsme zmínili, že se v postcovidové době potýkáme s úbytkem členské základny v dospělé kategorii a či přímo menších klubů, mějme také na paměti to, že do 5 let se do dospělé kategorie posunou populačně silné ročníky narození 2007, 2008 a dál, což také může v dohledné době fotbalovou mapu v dospělých kategoriích pozitivně ovlivnit.“

Celý článek ZDE

Zdroj: fotbal.cz