POZVÁNKA na členskou schůzi (valnou hromadu) FK Baník Albrechtice, z. s.

FK Baník Albrechtice, z. s. zve všechny své členy na členskou schůzi (dříve valnou hromadu), která se bude konat ve středu 26. května 202118 hodinklubovně na hřišti v Albrechticích.

PROGRAM

 1. Zahájení
 2. Volba komisí
 3. Zpráva o činnosti za rok 2020 a plán činnosti na rok 2021
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
 5. Zpráva revizní komise FK
 6. Projednání změny stanov spolku
 7. Diskuse
 8. Volby do výkonného výboru FK
 9. Organizační záležitosti
 10. Usnesení
 11. Závěr

Účast všech členů nutná! Na místě výběr členských příspěvků!

Zve výkonný výbor

FK Baník Albrechtice, z. s.