Započal maraton valných hromad krajských fotbalových svazů

Po valných hromadách okresních fotbalových svazů, které se každoročně konají v souladu se stanovami FAČR v…