Fotbal.cz: Vyjádření k nastalé situaci českého fotbalového světa

Vážení příznivci fotbalu,

jako zástupci OFS Liberec bychom se rádi vyjádřili k nastalé situace českého fotbalového světa. Přestože se zdánlivě můžeme domnívat, že se nynější situace týká nejvyšších, není tomu tak. Ovlivňování výsledků zápasů v těchto soutěží se nyní bohužel stalo odpudivou součástí reality fotbalového života, o kterou pramálo stojíme. Všichni, kdo ve FAČR působíme, jsme součástí jednoho celku. Většina z nás již narazila na tlaky, které nebyly důstojné sportovního spolku, natož největšího ze sportovních spolků. Dnes máme možnost přispět ke zlepšení fotbalu.

Respektujeme princip presumpce neviny ve vztahu k obviněným v probíhající kauze, nicméně situace je vážná až kritická, a už jen pouhé zahájení jednotlivých trestních stíhání vrhá negativní stín na celou FAČR. V rámci našeho okresu však soutěže probíhají řádně, ano, i u nás se stává, že se zápas nepovede, a to ať už týmu, jednotlivci, rozhodčímu, nebo i pořadatelům. Víme ale, že tady nejde o úmysl. Nám přeci jde o hraní fotbalu s čistým štítem, férově a ve sportovním duchu. Stejnou vizi by měl naplňovat celý český fotbalový národ.

První kroky, které učinilo vedení FAČR pak jsou z našeho pohledu správné, zároveň však jsou ale pouhou první vlaštovkou toho, co se musí stát do budoucna. Pouhé odvolání komisí a přijetí rezignace jednoho, dvou, nebo i více členů výkonného výboru FAČR nepovede k dostatečné očistě fotbalového hnutí.  Jsme přesvědčeni o tom, že budoucí klíčové orgány musí být znovu zvoleny v demokratické volbě a znovu obsazeny nově a demokraticky zvolenými orgány. V žádném případě však nemůže dojít k očekávané očistě, pokud nedojde k obměnám v rámci celého systému. Nikdo z nás tu nechce „korejské šiky“, naopak bychom se měli zasadit o to, aby fotbal získal kredit, který bohužel ve stávající chvíli postrádá a stal se, počínaje nejnižšími soutěžemi a konče profesionálním fotbalem, sportem, který přinese radost, uspokojení a sportovní duch mezi jeho příznivce.

Navrhujeme tedy, aby:

1)     Členové výkonného výboru po zajištění nejnutnějších záležitostí na sklonku roku 2020 dali své funkce k dispozici a ve vedení setrvali pouze na nezbytně nutnou dobu,

2)     aby vzápětí na jaře roku 2021 proběhly v rámci valné hromady FAČR skutečně svobodné volby v rámci valné hromady FAČR a nižších fotbalových úrovní,

3)     aby byla nastavena transparentní pravidla pro výběr funkcionářů na vyšších i základních úrovních fotbalových orgánů,

4)     a v neposlední řadě, abyste se Vy sami účastnili fotbalového života s nejlepším vědomím a svědomím, a to počínaje Vaší aktivní účastí na nadcházející valné hromadě OFS Liberec.

            Věřte, že společně můžete a můžeme měnit dění ve fotbale, věřte, že nikdo není nedotknutelný a že každý z Vás může být přínosem. Myslete sportovně, svobodně a zůstaňte věrni sportovním ideálům. Tím můžeme všichni začít u sebe!

Za OFS Liberec

Pavel Doležel, předseda

Miloslav Cihlář, místopředseda

Rina Havlíčková, sekretář

a další členové VV

.

Zdroj: fotbal.cz