Vyjádření FAČR k aktuální situaci aneb sedmero opatření předsedy VV FAČR

Vážení členové fotbalové asociace, široká sportovní veřejnosti, obracím se na vás z pozice předsedy FAČR, kterého nenechávají události spojené s českým fotbalem v posledních dnech rozhodně klidného. 

Říká se, že z chyb se máme my všichni poučit, v první řadě je ale třeba podle mě, a právě nyní, jasně říct, že se chyby staly. Neuhýbat a nestrkat před nimi hlavu do písku.

Jak ukazují události posledních hodin a dnů, chyby v českém fotbale totiž jednoznačně jsou. Je mi jedno, že historicky byly, není mi jedno, že zde jsou nyní. A věřte mi, že je mi smutno z toho, že se chyb jako hlava fotbalu u nás dopouštím i já. Byl jsem to já, kdo v létě loňského roku rozvířil v médiích debatu na téma rozhodčích, protože jsem slyšel řadu různých příběhů. Neměl jsem k nim ovšem jediný důkaz a spokojil jsem se tedy s ujištěním, že neexistuje-li poptávka po ovlivnění výsledků, neexistuje ani nabídka takového chování. Byla to chyba.

Proto jsem dnes předstoupil před Výkonný výbor fotbalové asociace s několika konkrétními požadavky, které osobně spojuji s okamžitým a správným řešením nastalé situace. Dovolte mi Vám je krátce představit:

  1. Přijal jsem jako předseda VV FAČR rezignaci Romana Berbra na funkci místopředsedy FAČR, člena VV FAČR i na pozici předsedy plzeňského KFS.
  2. Výkonný výbor odvolal členy Komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky, s výjimkou Tomáše Bárty za LFA, s tím, že bude sestavena komise nová. Půjde o prozatímní komisi, která bude fungovat po omezenou dobu, tak, aby byl zajištěn chod ligových soutěží poté, co vláda České republiky ukončí aktuální koronavirová opatření. Zároveň budeme opět ruku v ruce s LFA hledat vyhovující systémová a dlouhodobá řešení (a to i pro zbytek aktuální sezóny). V tomto bodě chci jasně deklarovat, že prioritou je, aby systémová nastavení do budoucna neumožnila vznik obdobných situací jako je ta, jíž nyní čelíme. Profesionální fotbal řídí Ligová fotbalová asociace sdružující profesionální kluby a jí musíme dát do rukou efektivní nástroj zaručující na jedné straně absolutní nezávislost Komise rozhodčích FAČR dle konvence UEFA na komkoli, ale zároveň umožňující efektivní kontrolu klíčových rozhodnutí Komise zejména v oblasti delegace rozhodčích na jednotlivá utkání. Nebudu zde lhát, nemám nyní konkrétní recept na takový nástroj, ale jsem připraven na diskusi, jsem otevřen názorům a mohu garantovat, že přijaté řešení nepůjde proti zájmům klubů, ale naopak je bude respektovat.
  3. Výkonný výbor odvolal členy Komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy a na svém příštím zasedání, či prostřednictvím per-rollam, jmenuje Komisi novou. Jmenování samozřejmě učiní před opětovným zahájením soutěží.
  4. Současně Výkonný výbor FAČR předpokládá, že prvním úkolem těchto komisí bude předložení nových listin rozhodčích a delegátů, samozřejmě bez osob, proti nimž bylo zahájeno trestní stíhání.
  5. Výkonný výbor odsouhlasil mimořádnou kontrolu financování Krajských fotbalových svazů se speciálním zaměřením na Plzeňský krajský fotbalový svaz.
  6. Výkonný výbor pověřil Předsedu Výkonného výboru, aby zajistil plošný dohled nad utkáními z pohledu match-fixingu, a to jak v oblasti profesionálních, tak i amatérských soutěží zejména prostřednictvím specializovaných subjektů typu Sportradar. Výkonný výbor dále pověřil Předsedu Výkonného výboru na jeho žádost, aby s představiteli příslušných státních institucí projednal a inicioval vznik specializovaného policejního útvaru, který by se zabýval právě problematikou ovlivňování zápasů nejenom ve fotbale. Fotbalová asociace je připravena po vzoru některých členských asociací UEFA, kde již takové útvary fungují, poskytnout Policii České republiky v této oblasti maximální míru součinnosti nejenom na republikové, ale prostřednictvím UEFA a FIFA také na evropské a celosvětové úrovni.
  7. Výkonný výbor pověřil Předsedu Výkonného výboru, aby osobně zajistil pokračování a další rozvoj úspěšného Projektu náboru nových rozhodčích s tím, že je třeba maximalizovat výsledky náboru, v němž se doposud přihlásilo 1275 zájemců o práci fotbalového rozhodčího, tak, aby tyto výsledky skutečně vedly ke kultivaci rozhodcovského stavu a celého fotbalového prostředí. Nábor rozhodčích byl odstartován v září roku 2020 poté, co start této kampaně musel být v březnu 2020 z důvodu koronavirových opatření odložen.

Zároveň mi dovolte konstatovat, že těchto sedm bodů je třeba vnímat pouze jako začátek dlouhé cesty, během které si český fotbal (záměrně neříkám my, ale český fotbal) musí opětovně získat důvěru fanoušků, partnerů a široké veřejnosti.

V nadcházejících dnech jsem proto připraven na diskusi, jejímž výstupem musí být realizace dalších, především dlouhodobých opatření, která zaručí, že fotbal v budoucnu nebude čelit podobným problémům. Tato opatření musí být výsledkem otevřené komunikace mezi námi všemi, kdo v něm působí a mají ve fotbale své místo, a to bez ohledu na úroveň soutěže či na to z jakého jsou regionu.

Fotbal tento rok měří síly se soupeřem, jehož sílu nikdy předtím nepoznal. Koronavirová epidemie donutila celou řadu nejenom našich zaměstnanců k neskutečným obětem, donutila je vydat ze sebe maximum maxima a já odmítám, aby na tyto lidi, kterých je zde spousta, bylo nahlíženo optikou současné kauzy negativně. Odmítám, aby si fotbal v době tohoto těžkého soupeře dával ještě vlastní góly.

Závěrem mi dovolte jedno osobní přání. My všichni, kdo v českém fotbale nyní působíme, jsme dopustili tuto situaci. Někdo chybou, někdo proto, že díky pohodlnosti či snaze „nepálit“ si vlastní prsty jen přihlížel, jiný proto, že neměl dostatek vlastní síly.

Ve výsledku jsme ale my všichni vinni. Pokud má český fotbal vyhrát, musíme se nyní semknout, konstruktivně spolu mluvit a přicházet s řešeními, která pomohou fotbal dostat z tohoto ofsajdu. Teprve pak pojďme řešit sami sebe, fotbalovou politiku a naše vzájemné vztahy. Je totiž lehké být po bitvě generál. Já slibuji, že v tomto duchu budu konat. V tomto duchu se budu snažit vyvarovat dalších chyb. Fotbal je totiž nádherná hra.

[gdlr_video url=“https://youtu.be/RuIGrg8OPaI“]

Zdroj: fotbal.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *