XX. Obecní ples se opět vydařil

V sobotu 26. ledna 2019 uspořádalo zastupitelstvo obce a fotbalový klub Albrechtic v sále Dělnického domů již dvacátý obecní ples, který se opět jako každý rok vydařil. 

Účast byla opět tradičně vynikající a účastníci se dobře bavili. O dobrou náladu se postarala kapela OVERTIME PARTY BAND a po půlnoci DJ. Na tanečním parketu bylo dost místa pro páry, kterým hrála výborná již zmíněna kapela OVERTIME PARTY BAND a po půlnoci DJ, unavení tanečníci mohli zahnat žízeň v baru a v pekle. Hlad mohli zahnat účastníci plesu dobrou večeři, kterou připravil Tomáš Pařík a jeho kolektiv. Po večeři byl připraven skvělý guláš, který také připravil zmiňovaný Tomáš Pařík a jeho kolektiv. O půlnoci se losovaly hlavní ceny bohaté soutěže.

Byl to opět úžasný večer plný legrace, muziky tance a bohaté soutěže.

Děkujeme všem za pomoc, výhercům gratulujeme a za sponzorské příspěvky děkujeme všem dárcům.