V pátek 6. dubna se konala Členská schůze

V pátek 6. dubna 2018 se uskutečnila členská schůze FK Baník Albrechtice v klubovně na hřišti v Albrechticích. Tentokráte opět po dvou letech měla přívlastek volební. Členové naší FK se sešli v hojném usnášení schopném počtu. Na členské schůzi nemohli chybět nejvyšší osoby naši obce a to starosta obce, který je předseda našeho fotbalového klubu Ing. Jindřich Feber a místostarosta obce Ing. Jaromír Pawlas.

Po zahájení, následovala volba komisí, přednesení zprávy o činnosti za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018, zprávy o hospodaření za rok 2017 a rozpočet na rok 2018 a taktéž zprávy revizní komise, následovala diskuse. Poté přišla na řadu volba do výboru FK seznámení členů s plány vedení klubu na příští volební období. Na programu byly i organizační záležitosti a usnesení a následoval samotný závěr.

ČS svým hlasováním rozhodla, že výbor FK bude v letech 2018-2019 pracovat ve složení:

Členové výboru

 • Ing. Jindřich Feber (starosta obce) – předseda klubu
 • MUDr. Stanislav Kowalski (předseda Štítu Albrechtic) – místopředseda klubu a ekonom klubu
 • Ing. Gustav Guňka – sekretář klubu
 • Ing. Vladislav Šipula
 • Juraj Legindi
 • Ing. Marek Kloza
 • Silvestr Delong
 • Marián Chmiel
 • Marek Chmiel
 • Lukáš Hawlasek
 • Tomáš Wojtyna
 • David Pikoń
 • Radim Smiga – pokladník klubu

Členové revizní komise

 • Měčislav Gradek
 • Josef Wojtyna
 • Zbygněv Palowski

Jedná se tedy téměř o staronový výbor. Změnami jsou zvolení nový členové, a to Tomáš Wojtyna, David Pikoń a Radim Smiga.

Odcházejícímu výboru tedy děkujeme za vykonanou práci v předchozích letech a nově zvolenému přejeme mnoho úspěšné práce v letech příštích.