Novelizace Soutěžního řádu od 1. 7. 2024

FAČR by tímto ráda informovala o novelizaci Soutěžního řádu FAČR, kterou přijal Výkonný výbor FAČR dne 15. 5. 2024 s účinností od 1. 7. 2024.

Změny Soutěžního řádu se týkají:

  • přizpůsobení Soutěžního řádu změnám v Pravidlech fotbalu (obsahově i terminologicky);
  • umožnění pojmenování soutěží novým typem pojmenování (1. – 10. liga) – § 11;
  • umožnění ŘKČ a ŘKM rozpisem soutěží stanovit strukturu mládežnických kategorií potřebných pro účast v jimi řízených soutěžích – § 33 odst. 6;
  • povinnosti nahlašování přátelských utkání do úrovně ŘKČ a ŘKM a povinnost rozhodčího s licencí FAČR na přátelských utkáních do úrovně 5. ligy (krajského přeboru) – § 43;
  • stanovení povinnosti rozhodčím uvádět počet najetých kilometrů a detaily o cestě do ZoU – § 61 odst. 3 písm. e);
  • úpravy institutu opakovaného střídání, kdy Rozpis příslušné soutěže stanoví, zda smí být v ZoU při možnosti opakovaného střídání 5 nebo 7 hráčů, pokud stanoveno nebude platí obecná úprava, že smí být v ZoU 7 náhradníků a všichni mohou střídat – § 5 odst. 2 Přílohy č. 2;
  • dalších upřesnění a drobných úprav vyplývajících ze zkušeností OFS a KFS v uplynulých soutěžních ročnících (např. kontrola totožnosti podle § 58 apod.).

Celý článek ZDE.