Další informace k novému přestupnímu řádu FAČR

Přestože nový Přestupní řád FAČR, který bude účinný od 1. 6. 2024, byl již schválen Výkonný výborem FAČR a představen v samostatném článku, reaguje tímto FAČR na některé otázky, které vyvstaly z jednání s kluby i OFS a KFS.

Přestupní řád zjednodušil, upřesnil a upravil některý typy přestupů (např. přestup přípravek) a současně aktualizoval a upravil částky v Přestupním řádu uvedené, a to jak tréninkové kompenzace, tak odstupné. K samotnému procesu sbírání připomínek je nutné ještě doplnit, že Úsek přestupů konstituovaný v roce 2022 nasbíral za dobu své existence velké množství podnětů ze všech pater fotbalu, nejčastěji z okresní a krajské úrovně.

Kromě na první pohled viditelných a níže rozepsaných novinek tak Přestupní řád obsahuje celou řadu menších detailů ulehčujících praktické působení klubů na přestupovém trhu (např. snížení poplatku za přestup zahraničního hráče u klubů do úrovně KFS či umožnění volného přestupu hráčům na omezovaném přestupu).

Celý článek ZDE.